ECONOMIC AND NON-ECONOMIC PREMISES AFFECTING CONSUMER PURCHASING BEHAVIOUR OF FERMENTED MILK PRODUCTS

  • Mariusz Grębowiec Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland
Keywords: consumer behaviour, milk products, determinants of purchase

Abstract

The study aims to identify the factors that influence consumer behaviour on the dairy market, with particular emphasis on the yogurt market. Based on the available data and statistical studies, the main directions of changes in production and consumption as well as directions of changes in prices of dairy products in Poland were presented. The changes taking place on the yogurt market are also presented in more detail. The practical part of the study presents results of the survey conducted on the above-mentioned issues in a group of 465 intentionally selected respondents. According to the respondents, yogurt, milk and other dairy products are commonly consumed and purchase decisions are usually made routinely. According to the respondents, their consumption is influenced, among other things, by the possibility of direct consumption and their habits. The main determinants of purchasing these products included sensory impressions and expiry date, as well as brand loyalty. The main barriers related to the purchase were the high price of branded products as well as the lack of knowledge of different brands.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AMA Board (1985). AMA Board Approves New Marketing Definition. Marketing News, 1, March.

Bartosik-Purgat, M. (Ed.) (2017). Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bierzuńska, P., Kaczyński, Ł.K., Cais-Sokolińska, D. (2016). Rynek innowacyjnych produktów mlecznych, a zachowania młodych mieszkańców gmin wiejskich. Gospodarka. Rynek. Edukacja, 17 (2), 19–24.

Cyrek, P., Grzybek, M., Makarski, S. (2016). Kreowanie jakości handlowej artykułów żywnościowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2016). Zachowania gospodarstw domowych z dzieckiem z niepełnosprawnością na rynku usług finansowych na tle zasobności polskich gospodarstw domowych. Studia i Prace WNEiZ US, 43 (3), 65–78.

Główny Urząd Statystyczny (2015). Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny (2016). Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny (2017). Budżety gospodarstw domowych w 2016 r. Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny (2018). Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny (2019a). Budżety gospodarstw domowych w 2018 r. Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny (2019b). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019. Warszawa.

Jąder, K. (2014). Preferencje i zachowania studentów na rynku mleka i produktów mlecznych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16 (6), 175–181.

Jeżewska-Zychowicz, M., Pilska, M. (2006). Postawy względem żywności i żywienia – wybrane aspekty teoretyczne i metodologiczne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (2019). Raport Biura Analiz i Strategii. Warszawa.

Kudełka, W., Marzec, M. (2004). Preferencje studentów dotyczące spożycia mlecznych napojów fermentowanych. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (40), 63–76.

Łodziana-Grabowska, J. (2015). Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce. CeDeWu, Warszawa.

Ozimek, I. (2010). Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług: wybrane aspekty. Difin, Warszawa.

Rudnicki, L. (2004). Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Rynek mleka. Stan i perspektywy, 57/2019. Rynek Rolny, 1 (275)/2014–12 (334)/2018.

Smyczek, S., Sowa, I. (2003). Modele rynkowych zachowań konsumentów. Wyższa Szkoła Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach, Katowice.

Świątkowska, M., Bień, M. (2005). Reklama kategorii produktu a zachowania konsumentów na rynku mleczarskim. [In:] Jak żyjemy. Warunki materialne – konsumpcja – zachowania na rynku. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa, 314–322.

Sztucki, T. (2005). Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży – sztuka pozyskiwania nabywców. Wydawnictwo Placet, Warszawa.

Zalega, T. (2019). Sustainable consumption in consumer behaviour of young Polish consumers. Studia Ekonomiczne, 383, 82–107.

Ziarno, M., Hauzer, A. (2009). Preferencje i decyzje konsumentów produktów mlecznych. Przegląd Mleczarski, 3, 48–52.

Published
2020-06-26
How to Cite
Grębowiec, M. (2020). ECONOMIC AND NON-ECONOMIC PREMISES AFFECTING CONSUMER PURCHASING BEHAVIOUR OF FERMENTED MILK PRODUCTS. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 19(2), 33-42. https://doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.2.15