COMPETITIVENESS OF POLISH ORGANIC FARMS OF DIFFERENT SIZES ACCORDING TO FADN DATA

Keywords: area, productivity, competitiveness, production potential, organic farm, ecological crops, Poland

Abstract

The article analyses the productivity and competitiveness of Polish organic farms of different sizes, as well as their potential, production intensity and the costs. The analysis covers the period of 2013–2017. Information that was used in this study came from FADN farms and was included in the publications Technical- economic parameters according to agricultural farm groups participating in the Polish FADN from the years 2013–2017. Two methods were applied: a descriptive method with the use of tabulated summaries and a comparative method. In 2013–2017 the production potential, productivity and competitiveness of Polish ecological farms depended on their size. The largest farms with 50 ha of farmland turned out to be the most competitive, whereas those with 30–50 ha of farmland were found to be able to withstand competition. Farms that produce ecological products whose area is up to 30 ha were found uncompetitive despite subsidies.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bocian, M., Osuch, D., Smolik, A. (2017). Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2015 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Bocian, M., Osuch, D., Smolik, A. (2018). Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2016 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Bocian, M., Osuch, D., Smolik, A. (2019). Parametry techniczno- ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2017 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91. OJ L 189 of 20.07.2007.

Czubak, W., Sadowski, A. (2014). Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej gospodarstw rolnych w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (32), 45–57.

Drygas, M., Bańkowska, K., Nurzyńska, I., Wycech, K., Gradka, I., Lesisz, T. (2017). Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce (raport z badań). IRWiR PAN, Warszawa.

Goraj, L., Bocian, M., Osuch, D., Smolik, A. (2015). Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2013 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Goraj, L., Bocian, M., Osuch, D., Smolik, A. (2016). Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2014 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Grzelak, A. (2015). Determinanty zasobowe procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN). Roczniki Naukowe SERiA, 17 (2), 69–74.

Józwiak, W. (2012). Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. Program Wieloletni 2011–2014, 53. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Józwiak, W. (Ed.). (2014). Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich go spodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- oraz długoterminowej. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Kleinhanss, W. (2015). Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolnych w Niemczech. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1 (342), 25–41. DOI 10.5604/00441600.1146869

Mirkowska, Z., Ziętara, W. (2015). Sytuacja ekonomiczna i efektywność polskich gospodarstw trzodowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1 (342), 42–56. DOI 10.5604/00441600.1146308

Miś, T., Zając, D. (2017). Problemy rozwoju rolnictwa ekologicznego w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2 (88), 47–64.

Nachtman, G. (2015). Trwałość ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w latach 2010–2013. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4 (345). 105–125. DOI 10.5604/00441600.1184591

Nachtman, G., Żekało, M. (2006). Efektywność ekonomiczna gospodarstw ekologicznych na tle konwencjonalnych w 2004 r. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 91–106.

Runowski, H. (2009). Rolnictwo ekologiczne – rozwój czy regres? Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 96 (4), 182–193.

Sass, R. (2017). Konkurencyjność gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim w zależności od kierunku i skali produkcji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2 (351), 32–50. DOI 10.5604/00441600.1240388

Sobierajewska, J., Ziętara, W. (2017). Konkurencyjność polskich gospodarstw ogrodniczych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104 (3), 21–32. DOI 10.22630/RNR.2017.104.3.18

Zdrojewska, I. (Ed.) (2017). Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013–2014. Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych, Warszawa.

Ziętara, W. (2014). Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, 16 (1), 257– –262.

Published
2020-09-18
How to Cite
Orłowska, M. J. (2020). COMPETITIVENESS OF POLISH ORGANIC FARMS OF DIFFERENT SIZES ACCORDING TO FADN DATA. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 19(3), 57-63. https://doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.3.28