POVERTY IN RURAL AREAS: AN OUTLINE OF THE PROBLEM

Keywords: poverty, rural areas, social exclusion

Abstract

This article is an attempt to determine the level of poverty in rural areas in Poland. The author reviewed the most important publications on poverty and the indicators that determine its scale. Relative, objective and subjective poverty lines were used to present the range of rural poverty against the background of total poverty. Analyses showed that the at-risk-of-poverty rate for rural areas in Poland amounted to 21.2%. This means that almost every fifth rural resident is at risk of poverty, whereas every tenth resident is at risk of extreme poverty. The article also presents the rural areas in Poland which are at the highest risk of social exclusion. These areas were distinguished on the basis of the number of registered families receiving social benefits. Both Eurostat (EU-SILC) and Local Data Bank of the Statistics Poland (BDL GUS) were used.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Atkinson, A.B. (1987). On the measurement of poverty. Econometrica, 55 (4), 749–764.

Binder, P. (2014). Młodzi a bieda. Strategie radzenia sobie w doświadczeniu młodego pokolenia wsi pokołchozowych i popegeerowskich. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.

Chrzanowska, M., Pomianek, I. (2018). Multidimensional Statistical Analysis of Changes in Living Conditions in Mazowieckie Voivodship Compared to Other Polish Voivodeships in the Period 2005–2016. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 31, 227–234.

Connelly, R., Sullivan, A., Jerrim, J. (2014). Primary and secondary education and poverty review. Centre for Longitudinal Studies Institute of Education, London.

Emerson, E. (2007). Poverty and people with intellectual disabilities. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 13 (2), 107–113.

European Commission (2017). 2017 report on equality between women and men in the EU. Directorate-General for Justice and Consumers, Brussels, https://doi.org/10.2838/52591

Galor, Z., Goryńska-Bittner, B., Kalinowski, S. (Eds.) (2014). Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta. Wydawnictwo Societas Pars Mundi, Bielefeld.

Główny Urząd Statystyczny – GUS (2019). Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 r. Informacje Sygnalne 28.06.2019.

Golinowska, S. (1997). Badania nad ubóstwem. Założenia i metoda. [In:] S. Golinowska (Ed.), Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Golinowska, S. (2018). O polskiej biedzie w latach 1990–2015. Definicje, miary i wyniki. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Golinowska, S. (Ed.) (1997). Polska bieda II. Kryteria, ocena, przeciwdziałanie. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Golinowska, S., Sowa, A. (2012). Determinanty niepełnosprawności. [In:] S. Golinowska (Ed.), Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 68–99. Healy, S. (2017). Strategies to combat poverty and generate decent employment in the European Union. Presentation at UN Expert Group. New York.

International Labour Organization – ILO (2016). World Employment and Social Outlook 2016: Transforming jobs to end poverty. International Labour Office, Geneva.

Jarosz, M. (Ed.) (2013). Polskie bieguny. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.

Kalinowski, S. (2015). Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kalinowski, S. (2016). „Pieniądze szczęścia nie dają… być może” – oblicza niespójności opinii ludności wiejskiej o niepewnych dochodach. Polityka Społeczna, 2 (503), 16–20.

Kalinowski, S., Łuczka-Bakuła, W. (2007). Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.

Kałuża, D.P., Szukalski, P. (Eds.) (2014). Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej. Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.

Kowalczyk, O., Gilga, K., Jurek, Ł. (2007). Aktywność społeczna i poziom życia osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku. Indygo, Wrocław.

Kryńska, E., Kwiatkowski, E. (2010). Polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość. Polityka Społeczna, 5–6, 1–7.

Kubicki, P. (2013). Ubóstwo i wykluczenie osób starszych. European Anti-Poverty Network, Warszawa.

Kurowski, P. (2019). Informacja o poziomie minimum egzystencji w 2018 r. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Lister, R. (2007). Bieda. Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Łuczak, A., Kalinowski, S. (2020). Assessing the level of the material deprivation of European Union countries. PLOS ONE, 15 (9), e0238376, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238376

Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD (2015). OECD Skills Outlook 2015: Youth, Skills and Employability. OECD Publishing, Paris.

Panek, T., Podgórski, J., Szulc, A. (1999). Ubóstwo, teoria i praktyka pomiaru. Monografie i Opracowania 453. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Quy, N.H. (2016). Relationship between Economic Growth, Unemployment and Poverty: Analysis at Provincial Level in Vietnam. International Journal of Economics and Finance, 8 (12), 113–119.

Regulation EC No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 June 2003 concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) (Text with EEA relevance). OJ L 165 of 03.07.2003.

Rowntree, B.S. (1901). Poverty: A study of town life. Macmillan, London.

Sen, A. (1981). Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation. Clarendon Press, Oxford.

Serneels, P., Dercon, S. (2014). Aspirations, Poverty and Education Evidence from India. Oxford Department of International Development, Oxford.

Standing, G. (2014). Prekariat – nowa niebezpieczna klasa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stanny, M., Rosner, A., Komorowski, Ł. (2018). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III. Struktury społeczno-gospodarcze, ich przestrzenne zróżnicowanie i dynamika. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.

Stiglitz, J. (2009). The Global crisis, social protection and jobs. International Labour Review, 148 (1–2), 1–13.

Tarkowska, E. (Ed.) (2013). Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.

Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom. A Survey of Household Resources and Standards of Living. Penguin Books and Allen Lane, London.

United Nations Children’s Fund – UNICEF (2016). Fairness for Children. A league table of inequality in child well-being in rich countries. Report Card 13.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2004 nr 64, poz. 593 [Social Security Act of 12 March 2004. Journal of Laws 2004 No 64, item 593].

Warzywoda-Kruszyńska, W. (Ed.) (2012). Bieda dzieci. Zaniedbanie. Wykluczenie społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Published
2021-01-03
How to Cite
Kalinowski, S. (2021). POVERTY IN RURAL AREAS: AN OUTLINE OF THE PROBLEM. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 19(4), 69-78. https://doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.42