MIDDLE-AGED WOMEN IN POLAND AS A SEGMENT OF TOURIST SERVICES RECIPIENTS

Keywords: women, customer segment, tourist trips

Abstract

The aim of the article is to present middle-aged women as a segment of recipients on the tourism services market. The article characterizes women’s tourist activity. The available statistical data was reviewed. A survey (hand-out survey) was also conducted on a non-random sample of 155 women. The following research problems were used in empirical studies: What are the reasons for women giving up tourist trips? What form of organization and length of trips do the respondents prefer? Is there a relationship between the respondents’ ability to drive a car and their tourist activity? In whose company do women usually go? What goals decide about undertaking tourist activity and which factors have the greatest impact on the organization of a tourist trip? What is the dream tourist trip of the respondents? The research allowed to determine the ways of spending time preferred by women during tourist trips. Women willingly participated in domestic and foreign tourist trips. They usually left with their family or partner, and the main reason for the trip was the desire to entertain, get to know interesting places and rest. Factors that were most important for the respondents were the weather, leisure places and company. The price was definitely less important.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berbeka, J. (1999). Płeć a zachowania konsumentów. Marketing w Praktyce, 1, 35-37.

Durko, A.M., Stone M.J. (2017). Even lovers need a holiday: Women's reflections of travel without their partners. Tourism Management Perspectives, Vol. 21, 18-23. DOI: 10.1016/j.tmp.2016.11.001

Główny Urząd Statystyczny (2014). Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r. [Tourism and leisure in households in 2013]. Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny (2017). Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.06.2017 r. [Population. Size and structure in the territorial crosssection. Status on 30 June 2017]. Warszawa. Retrieved from http://stat.gov.pl [accessed 05.06.2019].

Główny Urząd Statystyczny (2018). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy [Women and men in the labor market]. Warszawa. Retrieved from http://stat.gov.pl [accessed 05.06.2019].

Główny Urząd Statystyczny (2019). Tourism in 2018. Warszawa.

Jefmański, B. (2006). Analiza dyskryminacyjna w profilowaniu segmentów rynkowych [The discriminant analysis applied to profiling market segments]. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 71, 27-37.

Kąciak, E. (2011). Teoria środków - celów w segmentacji rynku. Studium metodologiczno-empiryczne. Wolters Kluwer, Warszawa.

Khan, S. (2011). Gendered leisure: are women more constrained in travel for leisure? Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol. 6, 1, 105-121.

Kieżel, E. (ed.) (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. PWE, Warszawa.

Łubkowska, W., Sieńko-Awierianów, E., Małek, H. (2014). Czynniki warunkujące aktywność turystyczno-rekreacyjną kobiet [Factors determining women's touristic and recreational activity]. [In:] J. Eider (ed.) Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Manczak, I. (2014). Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta - zarys koncepcji [Segmentation criteria PF the city tourism market - outline concept]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 1 (25), 43-60.

Mazurek-Łopacińska, K. (ed.) (2015). Badania marketingowe, teoria i praktyka. PWN, Warszawa.

Niemczyk, A. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Nowacki, M., Zmyślony, P. (2012). Segmentacja rynku turystycznego na podstawie percepcji wizerunku miasta [Market segmentation on the basis of the measurement of city image perception]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, No 699. Ekonomiczne Problemy Usług, 84, 227-239.

Smith, M.K., Diekmannd, A. (2017). Tourism and wellbeing. Annals of Tourism Research, Vol. 66, 1-13. DOI: 10.1016/j.annals.2017.05.006

Zalega, T. (2017). Smart shopping in consumer behaviour of Polish seniors (Report from own research). Acta Sci. Pol. Oeconomia 16 (3), 101-110. DOI: 10.22630/ ASPE.2017.16.3.38

Published
2019-09-30
How to Cite
Balińska, A. (2019). MIDDLE-AGED WOMEN IN POLAND AS A SEGMENT OF TOURIST SERVICES RECIPIENTS. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 18(3), 5-11. https://doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.3.26