[1]
Boboli, I. and Mu├ža Dashi, E. 2021. EXPLORING TOURIST EXPENDITURES OF THE GJIROKASTRA DISTRICT IN ALBANIA: A CLUSTER ANALYSIS. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. 20, 2 (Dec. 2021), 13-20. DOI:https://doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.2.11.