Szewczyk, Janina, and Krzysztof Wieser. 2018. “DEVELOPMENT DYNAMICS OF THE TRANSPORT NETWORK IN MAŁOPOLSKIE VOIVODESHIP IN THE PERIOD 2002–2014”. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 17 (2), 109-16. https://doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.2.26.